به پاس سال ها فعالیت و تلاش عاشقانه انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی در حوزه رژیم تغذیه سالم و طبیعی وگان و تلاش برای حفظ کره زمین و تمامی موجودات آن، جشنواره وگان ایران تقدیر نامه ای را به سرکار خانم رحیمه عزیززاده، مدیر انجمن اهدا نمود تا تقدیری هرچند کوچک از همه این فعالیت های ارزشمند و سبز علمی، اجتماعی و فرهنگی باشد.