بحران اقلیمی اقیانوسهای ما در حال بالا آمدن هستند. قسمت دوم

/
در اواخر سال ۲۰۱۹، جمعی متشکل از ۱۱۲۵۸ دانشمند دنیا، از ۱۵۰ کشور رسما…

بحران اقلیمی اقیانوسهای ما در حال بالا آمدن هستند (قسمت اول)

/
بحران تغییرات اقلیمی فعلی نتیجه گرمایش جهانی است که به علت افزایش نمایی…
منایع فیبر

فیبر

/
بدن ما روزانه به 30 گرم فیبر نياز دارد. 🍋فیبر تنها…
مهار کننده های طبیعی اشتها

اشتها

/
سقراط فيلسوف يونانى:"تو همانی هستی که میخوری!" 🍎🍐🍋🍊🍓🍇🍒🍑…

روزه

/
"روزه قوی ترین تجدید قدرت شفاى طبیعی انسان در جهت فیزیکی و ذهنی ا…

از ویروس کرونای آینده، با احترام بیشتر به حیوانات و محیط زیست، جلوگیری کنیم

/
کارشناسان می گویند که گوشت تهیه شده از بازار حیوانات وحشی عامل ش…

آزمایشگاهی برای تولید ویروس های جدید، کرونا ویروس

/
در طول اپیدمی سارس در سال 2003 که منشا ان چین بود، چین ممنوعیت ه…