دو زمین لرزه کمابیش شدید در سال 1391 آذربایجان شرقی را لرزاند این زمین لرزه ها که به زمین لرزه های آذربایجان شرقی معروف شد، مردم ایران را داغدار نمود. انسان ها در سختی ها به کمک هم می شتابند و با همدردی با هموطنانشان به یاری آنها می شتابند. ما نیز در کانون انسان پاک زمین پاک، سعی نمودیم قدمی هر چند کوچک در جهت تسلی این عزیزان مصیبت زده بنماییم.  این بود که با پخش ۲۰۰۰ بسته اقلام ضروری و چادر در منطقه زلزله زده ورزقان، تلاش کردیم مرهمی بر دردهای این عزیزان  باشیم.

This post is also available in: Persian