در مجموعه نمایشگاه هایی که تحت عنوان  تلنگر در دانشگاه تبریز برگزار شد. کانون انسان پاک زمین پاک فرصت را مغتنم شمرد تا تلنگری زیست محیطی به مخاطبان خود بزند. چگونه سیاره مان را مورد استفاده قرار می دهیم. آیا رابطه بین انسان و طبیعت نباید مورد بازنگری جدی قرار گیرد؟ با نحوه استفاده مان از منابع و سیاره، چه اتفاقات ناگواری را می توان پیش بینی کرد؟

اولین دوره این نمایشگاه در ۲۷ مهر الی ۶ آبان ۹۲ در ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز برگزار شد. در ادامه عکس های این نمایشگاه به حضور تقدیم می گردد.