در دومین سری از کمک های کانون انسان پاک و زمین پاک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی؛ اعضای کانون به مناطق زلزله زده رفته و ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان زلزله و تلاش برای التیام دردهای آنها به ارائه کمک های نقدی و غیر  نقدی به این عزیزان نمودند. با کمک اعضای کانون، دوچرخه های کوچکی خریداری شد و به کودکانی که مادر شان را در زلزله از دست داده بودند، تقدیم گردید تا شاید اندک ذره ای مرهمی بر دردهای آنها باشد.

This post is also available in: Persian