روز اول نمایشگاه ۱۳ اسفند، تلاش کردیم تا در مورد تغذیه وگان ،گرمایش جهانی و ارتباط گوشت خواری با گرمایش جهانی، ارتباط گیاهخواری وگان با نجات زمین و گرمایش جهانی با علاقمندانی که در غرفه سبزمان حضور می یافتند به بحث و گفتگویی صمیمانه بنشینیم.
همچنین در این مورد ورکشاپ هایی برای کودکان عزیزمان توسط آقا حامد هنرمند اجرا شد.

 

روز دوم نمایشگاه ؛عزیزان حامی محیط زیست و اساتید دانشگاهی محیط زیست از غرفه بازدید کردند و نظرات تکمیل کننده و حمایتی از میزان تاثیرات سبک تغذیه بر حوزه حفاظت از محیط زیست داشتند.
امیدواریم بزودی با اطلاع رسانی های بیشتر در این جشنواره ها همدلی بین عزیزان حامی محیط زیست با گروه ها و انجمن های تغذیه طبیعی شکل بگیرد تا زمین عزیزمون حال بهتری پیدا کند

درضمن غرفه های همسایه،به ما مراجعه کردند و اطلاعات جایگزینی تغذیه رو دریافت کردند☺️🙏
🕊🌱💚🌱🕊

روز سوم و چهارم نمایشگاه هم میزبان علاقمندانی بودیم که در مورد محیط زیست، گرمایش جهانی و اثر تغذیه و سبک زندگی انسان های امروزی سوالاتی داشتند و نقش رژیم گیاهخواری را در ایجاد تعادلی پایدار در این کره خاکی نشان دادیم. همچنین برای کودکانی که در ورکشاپ محیط زیستی ما شرکت کردند هدایایی با نشان مهربانی با محیط زیست و حیوانات تقدیم شان شد💚

بحاطر حضور بسیاری از شرکت های مطرح داخلی و خارجی، سازمان های فعال تحقیقاتی و پژوهشی و فعالان محیط زیستی در نمایشگاه که آخرین دستاوردهای زیست محیطی خود را به نمایش گذاشته بودند، اعضای انجمن تصمیم گرفبتند که به تمامی این شرکت ها، سازمان ها و سازمان های مردم نهاد در غرفه یشان سر زده و در مورد اهمیت سبک زندگی وگان و نقش آن در پایداری اکولوژیک کره سبزمان به گفتگو بپردازند.
بسیاری از عزیزان که در زمینه محیط زیست کار میکردند از این موضوع اطلاعی نداشتند
یعنی اولین بار بود که می شنیدند، دامداریهای صنعتی عامل اصلی گرمایش جهانی و به هم خوردن نظم آب وهوای زمین شناخته شده است، برای نمونه ۵۱ ٪گرم کننده ی زمین دامداریهای صنعتی میباشد که توسط گاز متانی که از دامداریها به پیرامون کره ی زمین تزریق میشود، بوجود آمده است🕊🌱

به لطف خداوند و یاری اعضای انجمن مان این نمایشگاه مهم و استراتژیک را نیز به پایان رساندیم
تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاههای قبلی در این بود که ما تمرکزمان را بیشتر بر روی شرکت ها و کارخانه ها یا سازمان های دولتی که از استانها و شهرستانهای دیگر برای ارائه محصولات سازگار با محیط زیست شان در این نمایشگاه حضور داشتند ،گذاشتیم
تیم وگان و دوستدار محیط زیست مان با علم به اینکه  چرا باید گیاهخوار شویم تا محیط زیست مان نجات پیدا کندبا تمام غرفه دارها صحبت کردند ودفترچه هایی در این زمینه به صورت رایگان در اختیار این عزیزان قرار دادند

تشکر ویژه از عاشقان بلاشرط انجمن مان؛
خانم الهام جان
خانم سمیراجان
خانم پریساجان
آقای مجتبی عزیز
آقای حامد عزیز
آقای شاهین عزیز
که این چند روز مارا در انجام این رسالت مهم یاری رساندند را داریم🕊🌱💚🌱🕊