به همت اعضای انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی، استوری موشن فروشگاه مهروگان که حامی اصلی انجمن در تمامی فعالیت ها از نخستین روز شروع به فعالیت انجمن بوده تهیه شد. فروشگاه ارگانیک مهروگان تبریز، تحت نظارت و بازرسی مستقیم انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی است و اولین و تنها فروشگاه وگان و ارگانیک آذربایجان شرقی می باشد. هدف اصلی تاسیس این فروشگاه، دسترسی آحاد مردم به محصولات ارگانیک و وگان و تامین هزینه های انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی است.

This post is also available in: English