غرفه انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی در دل هیجدهمین نمایشگاه کتاب تبریز 🕊🌱💚🌱🕊

هیجدهمین نمایشگاه کتاب تبریز از 17 تا 21 آبان ماه 1402 در تبریز در حال برگزاری است. منتظر حضور سبز شما در غرفه انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی هستیم.