نوشته‌ها

حلقه های نور اطراف سیاه چاله ها

/
سیاهچاله‌ها به لحاظ گرانشی بسیار قدرتمند هستند. علاوه بر اندا…