غرفه انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی در نمایشگاه هفته سلامت، دهه دوم اردیبهشت 1401: این نمایشگاه از طرف دانشگاه علوم پزشکی در پارک بزرگ ائل گلی تبریز برگزار شد.