مصاحبه رادیو جوان تبریز ساعت ۱۶:۴۵ روز یکشنبه ، در آخرین روز نمایشگاه کتاب تبریز آبان ۱۴۰۲ با اعضای انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی در مورد تاثیر تغذیه طبیعی و گیاهی بر محیط زیست و حیوانات (چون با موبایل فیلم گرفتیم صدا خیلی ضعیفه ولی میتونید با هندسفری به خوبی صدای مصاحبه را بشنوید)

لینک مصاحبه در آپارات در زیر آمده است:

مصاحبه رادیو جوان تبریز با انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی