با توجه به انکه فصل سرما در مناطق زلزله زده آذربایچان شرقی آغاز شده بود و نیاز به وسایل گرمایشی در این مناطق بسیار احساس می شد، اعضای کانون انسان پاک زمین پاک با همراهی جناب آقای عطری عزیز که در تمامی این سالها یاریگر کانون و فعالیت های ان بودند اقدام به پخش بخاری نفتی در مناطق مناطق زلزله زده نمودیم. از آنجا که در بعضی مناطق که این بخاری ها پخش شد، کشش برق برای بخاری برقی وجود نداشت، بخاری های نفتی برای این عزیزان رنج کشیده برده شد.

This post is also available in: English