در مراسم اختتامیه نمایشگاه  “سلامت ما،سلامت سیاره ما”مدیران سازمانهای بهداشت استان دانشگاه علوم پزشکی

مرکز سلامت و ورزش شهرداری تبریز و سازمان ورزش و جوانان استان از فعالین هفته سلامت از جمله انجمن تغذیه طبیعی وگیاهخواری آذربایجان شرقی بعنوان انجمن فعال در حوزه سلامت و بهزیستی مردم قدرانی به عمل آوردند. براین اساس از مدیر انجمن تغذیه طبیعی وگیاهخواری آذربایجان شرقی بخاطر زحمات ارزشمند و صادقانه ایشان و همکارانشان در انجمن در جهت رسیدن به اهداف نظام سلامت بخصوص در برپایی نمایشگاه هفته سلامت تقدیر و تشکر شد.