همه وظیفه داریم در حد امکانات و حتی فراتر از آن برای اوقات فراغت نوجوانان شبانه روز تلاش کنیم تا بتوانند اوقات آزادی که در اختیار دارند را با برنامه های سالم و برنامه های آموزشی مورد نیاز که منجر به تعالی روح و جسم آن ها شود، پر کنند. در خصوص برنامه های اوقات فراغت  به دنبال  مهارت آموزی شهروندان هستیم، تلاش داریم که رویکرد اصلی مان ایجاد نشاط و شادابی بین جوانان و نوجوانان باشد. این مطلبی بود که حجت الاسلام احمد حمیدی در حاشیه مراسم افتتاحیه برنامه های اوقات فراغت نوجوانان و جوانان استان تبریز بیان کرد. با هدف افزایش اگاهی جوانان و نوجوانان عزیز استانمان و مهارت اموزی شهروندان در زمینه گیاهخواری و حفظ محیط زیست از انجمن ما هم دعوت شد تا در این برنامه شرکت کند و با انرژی و نشاط بسیار ما نیز شرکت کردیم.

ایجاد شور ونشاط اجتماعی رویکرد برنامه های اوقات فراغت شهردای تبریز

افتتاح برنامه های اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در تبریز در آینه رسانه