جشنواره تابستانه ائل گلی تبریز در سال۱۳۹۲ به مدت دوماه از ساعت ۱۵ الی۲۴ پذیرایی شهروندان تبریزی و توریست های بین المللی و داخلی بود. توریست های خارجی از کشورهای مختلف با دیدن انجمنی که در زمینه گیاهخواری و گرمایش زمین در این فعالانه اطلاع رسانی و خدمت می کند، ابراز تعجب می کردندو ارزوی موفقیت برای انجمن داشتند.

 

 

This post is also available in: English