جشنواره تخصصی زندگی آسان در  فرهنگسرای الغدیر شهر تبریز در تاریخ ۱۵ الی ۲۲ مهرماه ۹۲ برگزار شد.
ما حضور فعال و پرانرژی در جامعه و فعالیت های آن  داریم؛ سبک زندگی آسان، سبز و شادی داریم.
این شعار انجمن انسان پاک، زمین پاک در این جشنواره بود؛ تا نشان دهد چگونه یک سبک زندگی سبز، تعادل را در همه جنبه های زندگی برقرار می کند.

This post is also available in: English