جشنواره غذا که در دو روز در دانشگاه تبریز در سال 1388 برگزار شد شاهد حضور مهربانانه کانون انسان پاک زمین پاک بود. اعضای کانون با تهیه بهترین و متنوع ترین غذاهای گیاهی و پخش رایگان آن در دو روز نمایشگاه سعی در معرفی سبک سالم تغذیه طبیعی گیاهی نمودند. همه شرکت کنندگان از این همه تنوع غذایی و مزه های لذیذ انها ابراز تعجب می کردند و این باور که غذاهای گیاهی می تواند خوشمزه، متنوع و مقوی باشد در انها شکل می گرفت

 

This post is also available in: English