دورهمی اعضای انجمن برای شادباش نوروز به همدیگر در فروردین ۹۴

نوروز بهترین و زیباترین جشن از آیین‌های ایرانیان از عهد باستان تاکنون به شمار می‌رود و پیام آن همانا صلح، مهربانی و سخاوتمندی است. نوروز این یادمان نیاکان فرزانه و خردپیشه که راه پرنشیب‌وفراز روزگار را همگام بـا تـاریخ این‌ سرزمین خجسته درنوردیده، همواره‌ برای مردم این کشور فرخنده به کام بوده است. در طول تاریخ انجمن‌های هوشمندان به نیکی‌ بر آن نگریسته‌اند و خردمندان بی‌کینه با روشن‌دلی‌ بدان گراییده‌اند. ما اعضای انجمن اغذیه طبیعی و گیاهخواری هم به پاس پیام صلح، مهربانی و سخاوتمندی این جشن دور هم جمع شدیم و جشن کوچکی برپا کردیم.

This post is also available in: English