ماه اردیبهشت،
فصل شکفتن گلها و گیاهان و زنده شدن طبیعت،
دوستان، نمایشگاه گل و گیاه داریم در نمایشگاه بین المللی تبریز…………

 

انجمن تغذیه طبیعی وگیاهخواری آذربایجان شرقی نیز مثل همیشه با طراوتِ بی نظیرِ گلها و گیاهانِ این نمایشگاهِ زیبا همراه میشود ودر غرفه ۲۳۱ سالن شهریار، آماده اطلاع رسانی در مورد فواید تغذیه سالم گیاهی وِگان وارگانیک و مضرات گوشتخواری و ارتباط آن با گرمایش جهانی و برهم خوردن وضعیت اکوسیستم جوی سیاره مان میباشد.
منتظر حضور سبز علاقمندان در غرفه مان بودیم……

 

امروز اولین روز نمایشگاه را ،درکنار دوستان وگان مان که با عشق خالصانه شان به یاریمان شتافتند و مارا تنها نگذاشتند،،به پایان رساندیم. خداوند را شاکریم که توفیق خدمت بلاشرط به تمام موجوداتش را به ما می آموزد.

روز دوم نمایشگاه،، احساسات درونی وبسیار متعالی یک دختر خانم کوچک همه مان را شگفت زده کرد،،،این دختر کوچولوی زیبا با دیدن بروشور هایی در مورد ظلم به حیوانات بسیار ناراحت واندوهگین شد، جلوی میز غرفه مان میخکوب شده بود، تمام مطالب بنرهای اطلاع رسانی و برشور ها را به دقت بررسی وسوالات فراوانی میپرسید وسراپا گوش شنوا شده بود ،،،غم و ناراحتی همراه با هیجان دانستن حقایق پشت پرده صنعت گوشت یک زیبایی خاصی در چهره این دختر کوچولو به وجود آورده بود.

روز دوم نمایشگاه نیز به پایان رسید،،،از دوستان عزیزی که در غرفه انجمن حضور یافتند ومتواضعانه وخالصانه در کنارما به پخش بروشور و سی دی وکتاب پرداختند وبرای آگاه کردن مردم کلی وقت گذاشتند وصحبت کردند تشکرمیکنیم.

روز سوم بسیار شلوغ نمایشگاه به پایان رسید. خداوند را شاکریم که به ما توفیق خدمت به خلق را عنایت فرموده اند

روز پنجم،آخرین روز نمایشگاه بین المللی گل وگیاه به پایان رسید،

بسیار خوشحالیم که توفیق حضور درغرفه انجمن تغذیه طبیعی وگیاهخواری آذربایجان شرقی را داشتیم،

هرچقدر ازشلوغی و پر ازدحامی این غرفه بگوییم،، باز کم گفتیم،

مراجعه کننده ها به غرفه انجمن مان بی نظیربود،،

چقدر اشتیاق و علاقه مردم برای تغذیه گیاهی زیاد شده است ،،،

وقتی  مردمِ علاقمندرا میبینیم خداوند را شاکرمیشویم که دوازده سال خدمت بلاشرط مان  هدر نرفته وبذرهایی که کاشته بودیم ،به سیاره مان گلهای جدید هدیه میدهند ،،

در این نمایشگاه جا دارد از تمام عزیزانی که به نوعی کمک حال مان بودند تشکرکنیم ،،

تشکرویژه هم داریم از خانم فریده دباغچیان و خانم سِودا جمعه زاده ،،،

این دو عزیز هرپنج روز نمایشگاه با عشق خالصانه شان در غرفه انجمن ،حضورداشتند وبی وقفه با مراجعه کنندگان در مورد فواید گیاهخواری و مضررات گوشت خواری و ارتباط آن با آلودگی محیط زیست صحبت میکردند و بروشور و سی دی در بین آنها پخش میکردند.

درپایان نمایشگاه ،یک تندیس یادبود از طرف آقای دکتر حبیب ماهوتی ،مدیر عامل نمایشگاه به انجمن ما اهدا شد

This post is also available in: English