در راستای اهداف انجمن مان،شرکت در نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران که در تاریخ ۹۸/۱/۲۴ الی ۲۷ فروردین برگزار میشود را برخود وظیفه دانسته وفرصت را غنیمت شمردیم تاباحضور انجمن و تیم اجرایی آن در این نمایشگاه بتوانیم قدمی هرچند کوچک در بحرانی ترین وضع کره زمین که گرمایش آن جهانی شده وشروع به زیر آب بردن شهرها و روستاها میکند،برداریم.
تیم اجرائی انجمن در این نمایشگاه به اطلاع رسانی در مورد گرمایش جهانی و ارتباط آن با گرم کننده ترین گاززمین، به نام گاز متان که ۵۱% آن را دامداریهای صنعتی وارد اتمسفر زمین میکنند و این امر باعث نابودی سیاره زیبایمان خواهد شد، پرداختند.
عزیزان در حال حاضر حالِ زمینِ مادر مان خوب نیست باید همه مان به فکر باشیم.
با تشکر ؛
انجمن تغذیه طبیعی وگیاهخواری آذربایجان شرقی

This post is also available in: English