• تاریخچه تبریز

در یک نگاه علمی و تحقیقی به اسکلت های مکشوفه و اشیاء و لوازم کنار آنها در ویترین مخصوص در موزه آذربایجان می توان پی برد که شهر تبریز در روزگاری خیلی کهن، مسکن و اقامتگاه انسان هایی بود که با راز و رمز و اصول شهرنشینی و یکجانشینی آشنا بوده و از وسایل و لوازمی استفاده می کردند که به تداوم حیات آنها در این منطقه تاریخی منجر شده است.
نام تبریز در کتاب‌ها و اسناد تاریخی تحت نام‌های مختلفی نظیر «تَورِز»، «تَورِژ»، «تِبریز» و «توری» به ثبت رسیده‌است. این شهر در طول تاریخ بارها ویران و تجدیدبنا شده‌است. بنای تبریز به دوران اشکانی و ساسانی برمی‌گردد؛ البته در آغاز دوران اسلامی روستای کوچکی بیش نبوده‌است. این شهر در طول حکومت چهارصدسالهٔ خاندان «رَوّادی» و اسکان قبیلهٔ عرب «اَزْد» به شکوفایی رسید. اوج شکوفایی تبریز در زمان ایلخانان بود که در این زمان، این شهر پایتخت قلمرویی پهناور از نیل تا آسیای مرکزی بوده‌است. تبریز در سده‌های گذشته شاهد حوادث متعددی از قبیل اشغال توسط بیگانگان و زمین‌لرزه‌های مهلک بوده‌است. این شهر پایتخت آق‌قویونلوها و قراقویونلوها، نخستین پایتخت حکومت صفویه و آغازگر انقلاب مشروطه برعلیه استبداد محمدعلی شاه بوده‌است.

  • تبریز پایتخت

    تبریز نخستین پایتخت جهان تشیع بوده و به سبب موقعیت مناسب خود، در گذشته از مراکز تجاری منطقه به‌شمار می‌رفته و امروزه نیز یکی از مراکز مهم صنعتی در سطح ایران محسوب می‌شود. این شهر در دو سدهٔ اخیر، مبدأ بسیاری از تحولات اجتماعی، فرهنگی و صنعتی در کشور بوده و نقشی کلیدی در تحولاتی مانند انقلاب مشروطیت، انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و مدرنیزه‌کردن ایران داشته‌است. مردمان تبریز هم‌اکنون به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می‌نمایند؛ هرچند اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهد که پیش‌تر زبانی ایرانی با ریشهٔ غیرترکی در این شهر تکلم می‌شده‌است.
    … در حال حاضر کوچه پس کوچه ها، میدان ها و گذرها، بازارها و خانقاه ها، باغات و باغچه ها و هر خشت و سنگ و آجری از در و دیوارها و عمارات باستانی تبریز، نشانی و یادگاری بس درخشان از تمدن و مدنیت کهنسال این شهر دارند.
    با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و چندتن از اعضای شورای شهر تبریز افتتاح شد.

  • اهداف نمایشگاه

متأسفانه در سال‌های اخیر فرهنگ اصیل و سنت‌های ما به خصوص برای قشر جوان کم رنگ شده است. هدف از برگزاری نمایشگاه تبریز شناسی معرفی هویت اصیل و سنت‌ها بود. بازدید از این نمایشگاه می‌توانست تصویری کلی از نوع معاشرت و رفتارهای بین انسان‌ها در تبریز را به نمایش گذارد. با تغییر سبک زندگی‌ها و دگرگونی جوامع، نوع مراودات و فرهنگ‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند که بخشی از آنها تاریخ و فرهنگ عامه هر شهر و ملتی است. این نمایشگاه حرکت مثبتی بر ضرورت حمایت دستگاه‌های متولی در حوزه فرهنگ، پاسداشت سنت ها و روابط خانوادگی و اجتماعی بود که در آن تغذیه سالم و طبیعی و احترام به محیط اطراف از اصول اساسی و دیرینه آن است.

شهر من تبریز

سیری در تاریخ با کتاب «شهر من تبریز»

تبریز شناسی و تبریزگردی

شهر من تبریز است.