شرکت خانم رحیمه عزیز زاده بعنوان نماینده کانون انسان پاک، زمین پاک در نمایشگاه تغذیه سالم و رژیمی،طب سنتی درپارک بانوان شهرداری منطقه ۱ تبریز.

در این نمایشگاه ایشان ابتدا تلاش کردند تا با طرح سوال چگونه تغذیه ی سالمی داشته باشیم ؟ مخاطبان به اندیشه در این زمینه تشویق کنند.

همانطور که می دانیم، تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با سلامتی انسان دارد و هر چیزی که با سلامتی انسان ارتباط داشته باشد دارای اهمیت است. یک رژیم غذایی سالم نباید بیش از حد پیچیده باشد. در حالی که برخی از مواد غذایی خاص یا مواد مغذی تاثیر مفیدی روی حالت دارند این الگوی رژیم غذایی بسیار مهم است. الگوی رژیم غذایی سالم باید جایگزین غذا های گوشتی، غذاهای فرآوری شده شوند. غذا و نحوه تغذیه باعث ایجاد تفاوت زیادی در نحوه تفکر، ظاهر و احساس می شود.

 

This post is also available in: English