نمایشگاه توانمندی های بانوان در فرهنگسرای آنا تبریز

نمایشگاه توانمندی های بانوان در فرهنگسرای آنا تبریز با حضور انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی در سال 1396 برگزار گردید.
سهم بسزایی از فعالیت های گیاهخواری و ترویج یک سبک زندگی وگان و سالم و ارگانیک توسط زنان توانمندی انجام می شود که باوری راسخ به ارزش و اهمیت یک زندگی سالم و سبز دارند. این حوزه شاهد کارآفرینان زنی است که با عشق در این حوزه گام برداشته و کسب و کارهایی را راه انداخته اند.

This post is also available in: English