هدیه ی بسیار ارزنده ای که امروز از آقای دکتر شایانفر به انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی هدیه شد. این هدیه یادآور ان است که بسیاری از بزرگان این مرز و بوم از هنرمند تا عارف گرفته دیدگاهی بسیار صلح جویانه نسبت به سایر موجودات این کره خاکی داشتند.