در ادامه کلیپی از فعالیت انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آدربایجان شرقی را در جشنواره وگان ایران که در تاریخ 6 تا 8 دی در باغ گیاه شناسی ایران برگزار گردید به حضور تقدیم می کنیم. این جشنواره محلی شد تا تمامی علاقمندان کره زمین گرد هم آیند تا در مورد اهمیت رژیم تغذیه سالم و طبیعی وگان صحبت کنند.

IMG_3781