Holding the conference ” Pure Human & Clean Earth (PHCE)” at Tabriz University

همایش« انسان پاک، زمین پاک» مرداد ماه سال 97 در تالار وحدت دانشگاه تبریز به مناسبت روز تشکل ها و نهادهای اجتماعی برگزار شد.
در این همایش بزرگ آقای دکتر پور محمدی رئیس دانشگاه تبریز،آقای دکترحسن زاده مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، خانم دکتر زرین آذر به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
با عنایت به لطف پروردگار مهربان مان، باز می خواهیم صفحه زرین دیگری را بر روی زمین مادرمان به یادگار بگذاریم.
همایشی به یادماندنی خواهیم داشت، در کنار هم، پای صحبت های دلنشین عزیزمان، سرکار خانم دکتر زرین آذر، که به خاطر همایش بزرگ ما قدم رنجه می فرمایند و از آمریکا تشریف فرما می شوند ما در بحرانی ترین وضع زمین واقع شدیم.
باید کاری بکنیم. زمین مادرمان با تمام موجوداتش به کمک بیدار شدگان نیاز دارد. گرمایش جهانی شوخی بردار نیست، در جمع زیبایمان که خواهیم داشت به مسائل نجات زمین از گرمایی که گریبانگیرش شده، نجات حیوانات از انقراض و شکنجه، نجات انسانها از بیماریهای وحشتناک قرن خواهیم پرداخت. ما زندگی پاک مان را بر اساس صلح و عشق بر زمین مادریمان رقم خواهیم زد.
«انجمن تغذیه ی طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی»

همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک  همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک

همایش انسان پاک زمین پاک همایش انسان پاک زمین پاک

This post is also available in: Persian

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *