يكشنبه، ۹ مهر 1391دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از تاریخ 8 الی 14 مهرماه سال 1391 در نمایشگاه بین المللی تبریز از ساعت 13 الی 20 برگزار شده است. غرفه کانون انسان پاک، زمین پاک در سالن پروین اعتصامی با ارائه کتاب ها و فیلم های مستند زیست محیطی دوبله شده و بروشورها درحال فعالیت می باشد. از تمامی علاقه مندان دعوت می شود تا از غرفه کانون انسان پاک، زمین پاک نیز دیدن نمایند.