نوشته‌ها

حلقه های نور اطراف سیاه چاله ها

/
سیاهچاله‌ها به لحاظ گرانشی بسیار قدرتمند هستند. علاوه بر اندا…

شفق قطبی

/
جو زمین غالبا پدیده ای زیبا را به نمایش می گذارد که به آن شفق قطبی گفت…